Foto av CHUTTERSNAP på Unsplash

Effektiva leveranser med anpassade lagerlösningar.

För snabba leveransen erbjuder vi smidig lagerhållning samt distribution till slutkund. Vi skapar skräddarsydda logistiklösningar utifrån behov och sortiment.

Sänkt klimatpåverkan med våra klimatsmarta frakter.


Genom att välja våra klimatsmarta fraktalternativ så minskas transporternas klimatpåverkan avsevärt genom en väl utarbetad och effektiv transportkedja. Att till så stor del som möjligt använda sjöfrakt och järnvägsfrakt minskar utsläppen av koldioxid avsevärt.

Sjöfrakt – 16 gCO2/km
Tågfrakt – 22 gCO2/km
Vägfrakt – 62 gCO2/km
Flygfrakt – 602 gCO2/km

Foto av Matthew Smith på Unsplash

Rulla till toppen